Красноярская Краевая Общественная Организация «Федерация хоккея с мячом»

Чемпионат Красноярска по мини-хоккею с мячом

22.11. (четверг) в 21.30 час. Red Wood - Спарта   Первомайский

 • banner6
 • banner4
 • banner8
 • banner2
 • banner11
 • banner3
 • banner10
 • banner1
 • banner5
 • banner7
 • banner9

 СОСТАВЫ КОМАНД

УЧАСТВУЮЩИХ В III ЧЕМПИОНАТЕ КРАСНОЯРСКА

ПО ФАЕРБОЛУ В СЕЗОНЕ 2014 года

 

 

    vimpel logo 1    "В Ы М П Е Л" /Красноярск/

 

           dinamo             "Д И Н А М О" /Красноярск/

 

 

 yeniseyprom logo       "Е Н И С Е Й П Р О М" /Красноярск/

 

 

 

          lubiteli faerbol           "Л Ю Б И Т Е Л И" /Красноярск/

 

 

 

 

       sibiry logo     "С И Б И Р Ь" /Красноярск/

 

 

        tornado           "Т О Р Н А Д О" /Красноярск/

 

 

               sosnyk             "Т О Р П Е Д О" /Сосновоборск/

 

 

        transservis logo       "Т Р А Н С С Е Р В И С" /Красноярск/

 

 

       red wood logo 1       "R E D  W O O D" /Красноярск/

  

          black bulls      "B L A C K  B U L L S" /Красноярск/